visi sekolah

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

misi sekolah

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

piagam pelanggan

Kami warga SMK King Edward VII, Taiping dengan penuh rasa amanah dan bertanggungjawab akan memastikan pencapaian kecemerlangan pendidikan dengan memberi kemudahan untuk perkembangan dan penyuburan potensi pelajar ke tahap yang optimum dalam bidang kurikulum, kokurikulum, disiplin dan sahsiah selari dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta Wawasan 2020 Melalui

  1. Suasana pengajaran dan pembelajaran bestari dan terancang
  2. Peluang yang luas untuk memperkembang bakat dan potensi pelajar dalam bidang kokurikulum.
  3. Pembinaan akhlak yang mulia dan berfikiran positif.
  4. Pembinaan iklim sekolah yang kondusif dan penyayang.
  5. Layanan mesra dan segera kepada semua pihak yang berurusan dengan sekolah.