• Featured Image

    Lawatan Pelaksanaan LMS Oleh MAMPU

    25 Sept 2012: Serombongan pegawai dari MAMPU  dan BTP telah datang ke sekolah untuk mengadakan lawatan bagi menyaksikan bagaimana Learning Management Systems yang dibekalkan kepada pihak sekolah ini serta kepada 120 buah sekolah satu Malaysia dilaksanakan dalam P&P khususnya di sekolah ini.


    read more