PENGURUSAN KURIKULUM TINGKATAN 6


Pengerusi                                          Pengetua
Naib Pengerusi II                              Penolong Kanan Ting 6
Setiausaha                                        Hjh. Murshidah bt. Shamsuri
Penolong Setiausaha                     Norhafishah bt Zainol
Ahli Jawatankuasa                           Semua Ketua Unit Mata Pelajaran:
                                                            
  i.      Pengajian Am     -  Lau Let Choon
                                                            
ii.      MUET                 -  Nor Aida bt Abdul Mutalib
                                                            
iii.      B. Melayu           -  Faridah Hanum bt Daud
                                                            
iv.      Sejarah                -  Hj. Mohmad Noorhisham b Baharom
                                                             v.      Seni Visual            -  Aminudin bin Sahaine
                                                            
vi.      Ekonomi                  -  Siti Eshah bt Abu Bakar
                                                           
vii.      P.Perniagaan       - Ummi Kalsom bt Ahmad
                                                          
viii.      Perakuanan        -  Hj. Mohammad Rokhimi b Ahmad
                                                            
ix.      Fizik                         - Hj. Mohd Syazwan bin Samsudin
                                                             
x.      Kimia                      - Hamimah bt Ahmad
                                                            
xi.      Biologi                      - Hamisah bt Sapian
                                                           
xii.      Matematik                 - Yeam Shin Lin
                                                          
                                                             
Setiausaha Peperiksaan Ting 6 -  Umi Kalsom bt Ahmad
                                                              
Ketua Penyelaras Peperiksaan STPM – Yeam Shin Lin
                                                              
Penyelaras MUET  -  Yushaiza bt Mohamad Yusop
                                                             
Setiausaha Peperiksaan Dalaman PU1 –  Poh Bee Theen
                                                             
Setiausaha Peperiksaan Dalaman PU2 – Azlina bt Sulaiman
                                                             
Setiausaha Program Kecemerlangan STPM/Task Force STPM  
                                                                                                                              
- Norhayati bt Abdul Majid
                                              Guru Jadual Waktu Ting 6 – Hjh. Kamariah bt Abd Zabil
                                                             
Setiausaha Kerja Kursus STPM – Hjh. Murshidah bt Shamsuri