PAKEJ MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS

TINGKATAN 4
ALIRAN                                         TERAS                                   ELEKTIF
SAINS TULIN (4USM)          BM, BI, SEJ, MAT,             BIO, KIMIA, FIZIK,
                                              PI/PM, PJPK, PSK            MATEMATIK TAMBAHAN
                                                                                          BC, BJ, BT

SAINS KEJURUTERAAN    BM, BI, SEJ, MAT,                 Grafik Komunikasi Teknikal (LK),
(4UTM)                                  PI/PM, PJPK, PSK                Asas Kelestarian (TK),
                                                                                             KIMIA, FIZIK,
                                                                                             MATEMATIK TAMBAHAN
                                                                                             BC, BJ, BT

SAINS KOMPUTER            BM, BI, SEJ, MAT,                    KIMIA, FIZIK,
(4UM)                                  PI/PM, PJPK, PSK                  
MATEMATIK TAMBAHAN,
                                                                                             SAINS KOMPUTER,
                                                                                             BC, BJ, BT


KEMANUSIAAN                BM, BI, SEJ, MAT, SNS             P. Perakaunan,
(4UKM)                               PI/PM, PJPK, PSK                  
Perniagaan,
                                                                                            Tasawwur / Geografi,
                                                                                             BC, BJ, BT

KEMANUSIAAN                  BM, BI, SEJ, MAT, SNS            P. Perakaunan,
(4UUM)                               PI/PM, PJPK, PSK                   
Perniagaan,
                                                                                            Tasawwur / Geografi,
                                                                                             BC, BJ, BT

KEMANUSIAAN                 BM, BI, SEJ, MAT, SNS             Perniagaan,
(4UPM)                               PI/PM, PJPK, PSK                  
Tasawwur / Geografi,
                                                                                             P Seni Visual,
                                                                                             BC, BJ, BT

KEMANUSIAAN                 BM, BI, SEJ, MAT, SNS              PSV,
(4UITM)                               PI/PM, PJPK, PSK                    
Tasawwur / Geografi,
                                                                                                BC, BJ, BT

KEMANUSIAAN                 BM, BI, SEJ, MAT, SNS          PSV,
(4UIA)                             PI/PM, PJPK, PSK                  
BC, BJ, BT


*****************************************************************************
SAINS TULIN                           BM, BI, SEJ, MAT,             BIO, KIMIA, FIZIK,
(5USM / 5UM)                          PI/PM, PJPK, PSK            MATEMATIK TAMBAHAN
                                                                                           BC, BJ, BT


SAINS PENGURUSAN          BM, BI, SEJ, MAT,                 KIMIA, FIZIK,
(5 UKM)                                    PI/PM, PJPK, PSK           
MATEMATIK TAMBAHAN,
                                                                                             P. Perakaunan,
                                                                                             BC, BJ, BT

                                                                                           
SAINS KEJURUTERAAN      BM, BI, SEJ, MAT,                 KIMIA, FIZIK,
(5 UTM)                                    PI/PM, PJPK, PSK               
MATEMATIK TAMBAHAN,
                                                                                               Lukisan Kejuruteraan,
                                                                                               BC, BJ, BT


SAINS KEJURUTERAAN       BM, BI, SEJ, MAT,                  KIMIA, FIZIK,
(5 UITM)                                    PI/PM, PJPK, PSK               
MATEMATIK TAMBAHAN,
                                                                                               Teknologi Kejuruteraan,
                                                                                               BC, BJ, BT


KEMANUSIAAN                     BM, BI, SEJ, MAT, SNS            P. Perakaunan,
(5 UUM)                                   PI/PM, PJPK, PSK                 
Perniagaan,
                                                                                                Tasawwur / Geografi,
                                                                                                BC, BJ, BT


KEMANUSIAAN                    BM, BI, SEJ, MAT, SNS           Perniagaan,
(5 UPM)                                   PI/PM, PJPK, PSK                 
Tasawwur / Geografi,
                                                                                                 P Seni Visual,
                                                                                                 BC, BJ, BT


KEMANUSIAAN                      BM, BI, SEJ, MAT, SNS              Perniagaan,
(5 UIA)                                     PI/PM, PJPK, PSK                   
Tasawwur / Geografi,
                                                                                                 P Seni Visual,
                                                                                                 BC, BJ, BT