KPI 2017

BIL

Key Performance Indicator (KPI)

SASARAN PRESTASI

1

Peratus murid lulus dalam Peperiksaan Awam

100% (STPM)

100% (SPM)

100% (PT3)

2

Peratus murid lulus semua mata pelajaran dalam Peperiksaan Awam

50% (STPM)

50% (SPM)

90% (PT3)

3

Peratus murid lulus cemerlang (semua A) dalam Peperiksaan Awam

STPM: 3%

(4 org)

SPM: 2%

(4 org)

PT3: 3%

(6 org)

4

Peratus murid T1 menguasai kemahiran asas Sains & Matematik

95% (Matematik)

95% (Sains)

5

Peratus murid T4 lulus PAT

100%

6

Peratus murid T4 lulus cemerlang dalam PAT

15%

7

Peratus kehadiran murid

95%

8

Peratus guru dicerap

100%

9

Bilangan kejuaraan peringkat daerah

4

10

Bilangan kejuaraan peringkat negeri

3

11

Bilangan kejuaraan peringkat kebangsaan

1

12

Peratus pengemaskinian maklumat HRMIS

100%

13

Peratus penggunaan FROG VLE

Minimum 95%

14

Status Pengurusan Kewangan Sekolah

Tidak berteguran

15

Prestasi Kawalan Perbelanjaan Sekolah

Cemerlang

16

Prestasi  Pengurusan e-SPKB

Cemerlang

17

Gred Purata Sekolah (GPS) / PNGK

SPM: 4.2

STPM: 3.0