1.1.1        JABATAN KEMANUSIAAN

Pengerusi                   V. Sivanathan a/l Vello Guru Kanan
Setiausaha                  Azhar  b Abdullah

Geografi                                            Sofiah binti Din                                        (Ketua Panitia)
                                                                    
    Faizal bin Yusof                                        ( Pen. Ketua Panitia )
Sejarah                                                           Mazura bt. Manan                                 (Ketua Panitia)
                                                                         Noriza binti Ariffin                                     ( Pen. Ketua Panitia )
Pend. Jasmani dan Kesihatan                Mohammad Hafiz bin Ahmad             (Ketua Panitia)
                                                                         Muhammad Yuzaini b Haron               ( Pen. Ketua Panitia )
Pendidikan Agama Islam                     Azhar b Abdullah                                     (Ketua Panitia)
                                                                         Halimah bt.Ahmad                                 ( Pen. Ketua Panitia )
Pendidikan Moral                                         Muhamad Hidayat bin Amir @ Amer    (Ketua Panitia)
                                                                         Salimi Firdaus b. Abdul Rahman            ( Pen. Ketua Panitia )   
Pendidikan Seni Visual                                 Hj. Mohamad Zubir b. Rajman               (Ketua Panitia)
                                                                         Sazlida bt. Mohd Saad                           ( Pen. Ketua Panitia )
P. Sivik & Kewarganegaraan                     Noor Azlin bt Ahmad Razali                     (Ketua Panitia)
                                                                         Siti Monirah bt Shahrudin                        ( Pen. Ketua Panitia )
Tassawwur  Islam                                        Hjh. Ruhana binti Mat Hassan           (Ketua Panitia)