2.2.4        JABATAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Pengerusi                    Norhaili binti Mohd Kassim          Guru Kanan
Setiausaha                  Faezah bt. Shamsudin

Prinsip Perakaunan                  Norhaslin bt. Ahmad                           (Ketua Panitia)                                                             
Perdagangan/Perniagaan           Abdul Walad bin Abdullah Hadi      (Ketua Panitia)
Kejuruteraan                               Abdul Rashid b. Osman                     (Ketua Panitia)
                                                        
Khairol bin Mohamad                        ( Pen. Ketua Panitia )
Kemahiran Hidup                    Hjh. Senawati bt Mohd Zambri        (Ketua Panitia)
                                                         Haliza binti Salleh                                ( Pen. Ketua Panitia )
Sains Komputer                             Ahmad Mazlan b. Mohamad  Nor   (Ketua Panitia)