Keptuusan Sukan
frogdd


TINDAKAN DISIPLIN YANG TEGAS AKAN
DIAMBIL TERHADAP PELAJAR
YANG MENYALAHGUNAKAN KIOSK INI.
ANDA  SEDANG DIPERHATIKAN
        
logo   Google Malaysia
     Klik Portal SMKEVII           Klik Google Malaysia